Резервирай в Виа Тенис Стар за 19.09.2023

Пн
1 /Грунт. покрытие/ Осветен Незакрит
2 /Грунт. покрытие/ Осветен Незакрит
3 /Грунт. покрытие/ Осветен Незакрит
4 /Грунт. покрытие/ Осветен Незакрит
09:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
10:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
11:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
12:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
13:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
14:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
15:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
16:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
17:00
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
18:00
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
19:00
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
20:00
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
21:00
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
25.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир