Резервирай в Ел Борачо - Варвара за 19.09.2023

Чт
1 /Изк. трева/ Осветен Незакрит
2 /Изк. трева/ Осветен Незакрит
10:00
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
10:30
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
11:00
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
11:30
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
12:00
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
12:30
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
13:00
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
13:30
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
14:00
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
14:30
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
15:00
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
15:30
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
16:00
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
16:30
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
17:00
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
17:30
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
18:00
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
18:30
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
19:00
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
19:30
5.00 лв / 30 мин
5.00 лв / 30 мин
20:00
20:30
21:00
21:30
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир