Резервирай в Русе Приста 2011 за 19.09.2023

Вт
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
07:00
12.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
08:00
09:00
12.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
10:00
12.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
11:00
12.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
12:00
12.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
13:00
12.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
12.00 лв / 60 мин
14:00
12.00 лв / 60 мин
15:00
16:00
17:00
18:00
15.00 лв / 60 мин
19:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
20:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
21:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
22:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир