Резервирай в Русе Приста 2011 за 19.09.2023

Нд
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
Мини тенис /Хард/ Осветен Незакрит
07:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
08:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
09:00
10.00 лв / 60 мин
10:00
10.00 лв / 60 мин
11:00
10.00 лв / 60 мин
12:00
10.00 лв / 60 мин
13:00
15.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
14:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
15:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
16:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
17:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
18:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
19:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
20:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
21:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
22:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
10.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир