Резервирай в СОК УМБАЛ Лозенец Тенис на корт

Нд
Балон /Хард/ Осветен Закрит
Салон /Хард/ Осветен Закрит
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
07:00
08:00
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
09:00
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
10:00
27.00 лв / 60 мин
11:00
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
12:00
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
13:00
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
14:00
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
15:00
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
16:00
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
17:00
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
18:00
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
19:00
27.00 лв / 60 мин
20:00
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
27.00 лв / 60 мин
21:00
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир