Резервирай в София Тех Спорт за 19.09.2023

Вт
1 /Хард/ Осветен Незакрит
2 /Хард/ Осветен Незакрит
3 /Хард/ Осветен Незакрит
4 /Хард/ Осветен Незакрит
07:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
08:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
09:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
10:00
11:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
12:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
13:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
14:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
15:00
18.00 лв / 60 мин
18.00 лв / 60 мин
16:00
17:00
24.00 лв / 60 мин
24.00 лв / 60 мин
18:00
19:00
20:00
24.00 лв / 60 мин
21:00
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир