Резервирай в София Тех Спорт

Нд
1 /Хард/ Осветен Закрит
2 /Хард/ Осветен Закрит
3 /Хард/ Осветен Закрит
4 /Хард/ Осветен Закрит
07:00
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
08:00
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
09:00
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
10:00
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
11:00
44.00 лв / 60 мин
12:00
44.00 лв / 60 мин
13:00
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
14:00
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
15:00
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
16:00
44.00 лв / 60 мин
17:00
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
18:00
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
19:00
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
20:00
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
21:00
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир