Резервирай в ТК Плевен 90 за 19.09.2023

Нд
5 /Клей/ Осветен Незакрит
6 /Клей/ Осветен Незакрит
Зала /Хард/ Неосветен Незакрит
08:00
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
08:30
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
09:00
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
09:30
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
10:00
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
10:30
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
11:00
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
11:30
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
12:00
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
12:30
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
13:00
12.00 лв / 30 мин
13:30
12.00 лв / 30 мин
14:00
12.00 лв / 30 мин
14:30
12.00 лв / 30 мин
15:00
12.00 лв / 30 мин
15:30
12.00 лв / 30 мин
16:00
12.00 лв / 30 мин
16:30
12.00 лв / 30 мин
17:00
17:30
18:00
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
18:30
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
19:00
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
19:30
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
20:00
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
20:30
9.00 лв / 30 мин
9.00 лв / 30 мин
12.00 лв / 30 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир