Резервирай корт в ТК РАКОВСКИ-БОМЕЛ 9

Пт
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
5 /Клей/ Осветен Незакрит
6 /Клей/ Осветен Незакрит
7 /Клей/ Осветен Незакрит
07:00
30.00 лв
30.00 лв
30.00 лв
30.00 лв
30.00 лв
08:00
30.00 лв
09:00
30.00 лв
10:00
30.00 лв
11:00
30.00 лв
12:00
30.00 лв
30.00 лв
30.00 лв
30.00 лв
13:00
30.00 лв
30.00 лв
14:00
30.00 лв
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
33.00 лв
33.00 лв
20:00
33.00 лв
33.00 лв
33.00 лв
33.00 лв
21:00
33.00 лв
33.00 лв
33.00 лв
33.00 лв
33.00 лв
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир