Резервирай в ТК Тенис Про Севлиево

Пн
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Хард/ Осветен Незакрит
07:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
08:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
09:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
10:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
11:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
12:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
13:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
15:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
16:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
17:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
18:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
19:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
20:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
21:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
22:00
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
14.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир