Резервирай в ТК Хепи Уин 2 (Славия) Работим с Мултиспорт!

Чт
Централен /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
08:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
09:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
10:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
11:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
12:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
13:00
14:00
15:00
15.00 лв / 60 мин
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
20.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир