Резервирай в ТЦ Слънчев Ден за 19.09.2023

Вт
1 /Хард/ Неосветен Незакрит
2 /Хард/ Неосветен Незакрит
07:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
08:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
09:00
20.00 лв / 60 мин
10:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
11:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
12:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
13:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
14:00
15:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
16:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
17:00
20.00 лв / 60 мин
18:00
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир