Резервирай в Черно-море Елит, Варна за 19.09.2023

Пн
1 /Клей/ Осветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
5 /Клей/ Осветен Незакрит
07:00
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
08:00
09:00
10:00
11:00
32.00 лв / 60 мин
12:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
13:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
14:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
15:00
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
16:00
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
32.00 лв / 60 мин
17:00
35.00 лв / 60 мин
18:00
35.00 лв / 60 мин
19:00
20:00
21:00
22:00
35.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
35.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир