Резервирай в София Тех Спорт за 05.12.2022

Нд
1 /Хард/ Осветен Закрит
2 /Хард/ Осветен Закрит
3 /Хард/ Осветен Закрит
4 /Хард/ Осветен Закрит
07:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
08:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
09:00
40.00 лв / 60 мин
10:00
11:00
12:00
13:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
14:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
15:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
16:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
17:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
18:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
19:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
20:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
21:00
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
40.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир