Резервирай в София Тех Спорт за 05.12.2022

Ср
1 /Хард/ Осветен Закрит
2 /Хард/ Осветен Закрит
3 /Хард/ Осветен Закрит
4 /Хард/ Осветен Закрит
07:00
38.00 лв / 60 мин
38.00 лв / 60 мин
38.00 лв / 60 мин
38.00 лв / 60 мин
08:00
38.00 лв / 60 мин
38.00 лв / 60 мин
09:00
38.00 лв / 60 мин
38.00 лв / 60 мин
10:00
11:00
38.00 лв / 60 мин
38.00 лв / 60 мин
12:00
13:00
14:00
38.00 лв / 60 мин
15:00
38.00 лв / 60 мин
38.00 лв / 60 мин
16:00
38.00 лв / 60 мин
17:00
18:00
19:00
20:00
44.00 лв / 60 мин
21:00
44.00 лв / 60 мин
44.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир