Резервирай в 15/40 за 19.09.2023

Вт
1 /Клей/ Неосветен Незакрит
2 /Клей/ Осветен Незакрит
3 /Клей/ Осветен Незакрит
4 /Клей/ Осветен Незакрит
5 /Клей/ Осветен Незакрит
08:00
15.00 лв / 60 мин
09:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
10:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
11:00
18.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
12:00
18.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
13:00
18.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
14:00
15.00 лв / 60 мин
15.00 лв / 60 мин
15:00
18.00 лв / 60 мин
16:00
18.00 лв / 60 мин
17:00
18:00
19:00
20:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
21:00
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
20.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир