Резервирай в MG Парадайс - Кръстова вада

Нд
1 хард /Хард/ Осветен Закрит
2 клей /Клей/ Осветен Закрит
3 клей /Клей/ Осветен Закрит
08:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
09:00
22.00 лв / 60 мин
10:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
11:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
12:00
22.00 лв / 60 мин
13:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
14:00
22.00 лв / 60 мин
15:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
16:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
17:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
18:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
19:00
20:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
21:00
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
22.00 лв / 60 мин
Не е налично
Свободно
Моите резервации
Резервирано
Събитие
Турнир